Zakázky na "výškové práce brno", stránka 1

Nalezeno 37 zakázek.

Zobrazena stránka 1 z 5

Výškové práce brno

Výškové práce zahrnují činnosti jako výškové montáže, nátěry plechových střech, výškové mytí a čištění, či výškové nátěry fasád. Prohlédněte si nabídky a poptávky výškových prací v Brně a okolí.

výškové práce brno
vytvořeno nedávno

R W., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Realizace plotu na klíč, délka cca 114 m

Stavební práce
Popis:
- máme zájem o realizaci plotu na klíč
Rozsah:
- délka cca 114 m
- základní návrh viz příloha
Specifikace:
- uliční oplocení na dvou stranách pozemku
- zahradní oplocení na dvou stranách pozemku + mezi jednotlivými částmi zahrad
- součástí dodávky předpokládáme i úpravu/optimalizaci daného návrhu
- uliční oplocení nejlépe celé ze systémových prefabrikovaných betonových sloupků + betonových desek do výšky cca 50 cm nad terén
- zbytek výplně z vložených dřevěných latí s mezerami
- výškové převýšení delší uliční strany je cca 50 cm
- v ideálním případě i 3x vjezdová brána + 3x vstupní branka jako součást dodávky
- žárově zinkovaný rám + dřevěná výplň - viz podklad
- zahradní oplocení jednoduché, poplastované pletivo - dle podkladu
Lokalita:
- Kladensko

Doplňující informace:
- poptáváme realizaci na klíč, tzn. i s návrhem
- v rámci návrhu je možná případná úprava jednotlivých prvků dle potřeby
- hledáme kombinaci rozumné kvality a rozumné ceny
vytvořeno nedávno

Škoda L., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Zhotovení a realizaci následujících projektů dle rozpisu v příloze, zámečnické a elektroinstalační práce

Zámečnické a elektroinstalační práce
Popis:
- máme zájem o dodavatele na zhotovení a realizaci následujících projektů dle rozpisu v příloze
Rozsah:
1) zámečnické práce na zhotovení uzavření a zastřešení popelnic:
- zastřešení trapézovým plechem FeZn
- hlavní přístup do oploceného prostoru popelnic, samonosnou, pojezdovou, ručně ovládanou branou o šířce cca 2,0 m.
- boční vstup k popelnicím z bytového areálu, k uzavření použít původní branku pro pěší, šíře 1,25 m ze vchodu
- pro výškový rozdíl bočního vstupu k popelnicím z areálu, bude nezbytné zhotovit několik schodů
- schody nebudou omezením profilu vozovky
- příprava na zámek FAB
- výplně obdoba oplocení
- protipřelezová pilka na rámy s možností volného prostoru k přelezení
2) zámečnické práce na zhotovení nové vjezd. brány s přípravou na automatizaci, zhotovení nové vstupní branky pro pěší, nová mechanika, sloupky:
- nosné sloupky 12 x 12 cm v zemní oblasti dosti zkorodované, nutná výměna
- nová brána 2 dílná, výška jako oplocení,
- brána 1 díl, šířka 3,5 m s přípravou na ovládání automatickým pohonem
- brána 2 díl, s mechanickou aretací do vozovky
- branka pro pěší, původní šířka 125 cm, výška jako oplocení
- branka kování klika, koule
- příprava na zámek FAB
- výplně obdoba oplocení
- protipřelezová pilka na rám brány a branky
3) odborné elektroinstalační práce
- automatizace vjezdové brány včetně elektropřípojky z bytového objektu
- jednokřídlé motorické ovládání s bezpečnostními prvky FOTO závory
- otevíravé křídlo cca 3,5 m
- provozní teplota min. -20°C +70°C
- četnost otevírání 200x á Den
- optim. napájení 24 V s možností zálohování proti výpadkům proudu
- možnost dostupného celkového odblokování pohonu pro příp. vjezd aut Záchr. systému
- optim. ovládání sjednotit se stávajícími DO uživající již majitelé v areálu
- DO FM 433Mhz
- do rozvodnice pro napájení elektroniky a pohonu osadit podružné měření
- nabídka 4 kanál. DO
4) zámečnické práce pro zhotovení nové vstupní branky pro pěší, nová mechanika, sloupek:
- původní šířka 125 cm, výška jako oplocení
- kování klika, koule
- Zámek FAB
- protipřelezová pilka na horní rám branky
Obecně provedení u zámečnických prvků:
- provedení konstrukčních prvků se základní ochranou Zn + nátěr polyester., poplast... v zeleném odstínu již použitého oplocení
- u sloupků do země doporučte doplňkovou antikorozní ochranu,( zemní vlhkost, sníh, sůl, moč )
- plošné prodloužení záruky na 36-48 měsíců
- ponížit cenu dopravy o odvoz šrotu
- vrata, vstupní branky vše ve výši okolního oplocení
- plošné výplně zámečnických dílů v provedení obdobném
- vložky FAB si zajistíme z centrálního systému, dodavatel Český klíč
Podmínky:
- v rámci našich vnitřních pravidel, potřebujeme jednotlivé projekty samostatně nacenit
- po schválení a výběru dodavatele, ale očekáváme plnohodnotnou realizaci
- náš bytový areál má externí správu, očekáváme vzájemnou spolupráci
- nejsme plátci DPH, ceny prosíme včetně DPH
- pro výchozí orientaci přikládáme několik fotek a náčtrů
Nabízíme :
- poskytneme pozitivní reference
- zařazení do perspektivní spolupráce s výbory SVJ
- kvalitní platební podmínky např:
- 1. zálohu 70% na jednotlivé zakázky při podpisu smlouvy, spěšná splatnost
- 2. zálohu 15% v průběhu 1/2 realizace
- 3. doplatek 15% po 100% převzetí
Lokalita:
- Praha 10 - Záběhlice
vytvořeno nedávno

Richard Š., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Bednění a betonáž plotu dle plánků

Stavební práce
Popis:
- vybednění a betonáž plotu dle plánků a fotek v příloze
- včetně betonáže sloupků a podezdívky plotu
- mezi betonovými sloupy (pod posuvnou bránou, pod brankou, pod plotovými poli) bude v zemi betonový pás, který bude končit cca 3 cm nad úrovní chodníku
- v tuto chvíli je výškový rozdíl mezi chodníkem a základovým pasem cca 40 cm
Rozsah:
- viz přílohy
Lokalita:
- Praha 6
vytvořeno nedávno

Ing.Ladislav S., Brno-město (Jihomoravský kraj) má pro Vás zakázku na

Obnovení nátěru a přetmelení oken na výtahové šachtě

Výškové práce
Popis:
- poptáváme obnovení nátěru a přetmelení oken na výtahové šachtě ve dvorním traktu
Rozsah:
- výška 4 patra, půdorys cca 2 x 2 m
- pomocí horolezecké techniky a nebo z postaveného lešení
- práce vevnitř výtahové šachty po dohodě se servisními techniky výtahu
- prohlídka výtahu po dohodě na telefonu
Lokalita:
- Brno
Termín:
- dle dohody
vytvořeno nedávno

Ing. Lenka B., Brno-město (Jihomoravský kraj) má pro Vás zakázku na

Zhotovitele bouracích a stavebních prací

Stavební práce
Popis:
- pro realizaci projektu poptáváme zhotovitele bouracích a stavebních prací dle níže uvedené specifikace
- v případě zájmu o realizaci zašleme další potřebnou dokumentaci pro zhotovení cenové nabídky
Lokalita:
- Brno

- začátek prací červen 2018
SO 01 Stavební úpravy armaturní komory:
- stávající objekt je jednopodlažní (podzemní i nadzemní), výškově dělený ocelovými lávkami. Armaturní komora je půdorysného rozměru 24,9 x 14,9 m
- podzemní část je železobetonová a nadzemní je tvořena ocelovou rámovou halou opláštěnou keramickými panely
- stropní konstrukce je také z prefabrikovaných panelů
- zastřešení objektu je plochou střechou se zaatikovými žlaby
- v armaturní komoře se nachází i vestavba místnosti el. rozvaděčů
- bourací práce se budou týkat převážně prací související s demontáží stávající technologie (vybourání základových bloků pod technologiemi), odstranění poškozených omítek, demontáž stávajících okenních výplní atd.
- nové stavební úpravy budou zahrnovat dobetonování podlah dotčených bouráním a jejich celoplošný nátěr, doplnění omítek, malbu, dobetonování prostupů po vybourané technologii, nové výplně oken včetně bezpečnostních mříží, zateplení objektu a novou fasádní omítku, nový střešní plášť a další drobnější udržovací práce
- stávající zámečnické výrobky (lávky, schodiště, žebříky…) uvnitř objektu budou opatřeny novým nátěrem
SO 02 Stavební úpravy budovy ČS:
- stávající objekt se skládá z nižší a vyšší části
- vyšší část má půdorysné rozměry 9,83 x 28,65 m a je tvořena prefabrikovanými sloupy, průvlaky a zděnou výplní
- nižší část je zděná o rozměrech 7,2 x 30,75 m
- ČS je zastřešena plochou střechou ve dvou výškových úrovní
- vyšší část je tvořena jednou místností strojovny s konstrukcí jeřábové dráhy
- nižší část tvoří místnosti rozvodny, skladů, hygienických zařízení, trafostanice apod.
- stavební úpravy spočívají v demolici nižší části ČS, které bude kompletně zdemolována a v úpravách konstrukce vyšší části s ohledem na zamýšlený způsob využití objektu zejména pro skladové účely
- vyšší část budovy, ve které je v současné době umístěna čerpací stanice do vdj Barvičova, bude po přestavbě sloužit ke skladovým účelům
- bude opatřena zateplovacím systémem, novou fasádní omítkou a novým střešním pláštěm
- stávající výplně oken budou vybourány
- část otvorů bude nahrazena novými (menšími) výplněmi a část bude zazděna
- z důvodu vnitřní vestavby budou na fasádě vytvořeny otvory nové (okna, dveře)
- okna budou opatřena bezpečnostními mřížemi
- vnitřní dispozice objektu bude upravena dvoupodlažní zděnou vestavbou s monolitickým stropem
- v přízemí vzniknou prostory hygienického zařízení a sklady
- ve druhém nadzemním podlaží budou další dva sklady přístupné lávkou a schodištěm
- z důvodů vestavby, bude nutné stávající jeřábovou dráhu zkrátit
- uvnitř objektu budou provedeny nové omítky, keramická dlažba a nátěry podlah
- zařizovací předměty v nové vestavbě budou napojeny na stávající kanalizaci procházející podél jihozápadní zdi objektu
- potrubí bude z PVC-KG DN 160
SO 09 oplocení:
- odstranění původního oplocení z pletiva na betonových sloupcích a vstupní brány pro špatný technický stav těchto konstrukcí
- v původní trase bude provedeno nové oplocení z poplastovaného pozinkovaného pletiva na ocelových poplastovaných sloupcích
- původní brána bude nahrazena novou bránou shodných rozměrů, která bude provedena z žárově pozinkované oceli opatřená nátěrem v odstínu shodným s odstínem sloupků a pletiva (cca jedlová zeleň)
- drobné úpravy trasy budou provedeny v místě, kde stávající oplocení není vedeno v hranici pozemku
SO 12 Stavební úpravy AŠ u pravé komory:
- v rámci SO 12 jsou řešeny stavební úpravy ve stávající armaturní šachtě u pravé akumulační nádrže
- šachta se nachází v oploceném areálu v nezpevněné ploše
- objekt je železobetonový s obdélníkovým půdorysem o vnitřních rozměrech 5,7 x 2,7 m, světlé výšky 3,0 m
- přístup do šachty je přes ocelový poklop a ocelový žebřík
- stavební úpravy spočívají v demolici stropní desky a rušení stávajícího potrubí v šachtě
- bude provedena nová železobetonová deska se vstupním komínkem a stávající prostup v šachtě bude zaslepen
- do objektu budou osazeny nové zámečnické výrobky – žebřík, poklop, madla atd.
Časový postup výstavby:
- vzhledem k tomu, že se jedná o úpravy stávajících objektů a musí být zajištěna dodávka pitné vody – bude zhotovitel při výstavbě postupovat především tak, aby minimalizoval počet odstávek a dobu trvání odstávek
- rekonstrukce bude probíhat za provozu stávajících vodovodních řadů a objektů
- podrobný harmonogram výstavby a prováděcí projekt zpracuje zhotovitel
- zařízení staveniště bude zrušeno do 1 měsíce po dokončení stavby a plochy budou uvedeny do původní podoby
vytvořeno nedávno

Otakar H., Brno-město (Jihomoravský kraj) má pro Vás zakázku na

Pokládku podlahového vytápění bytu, 72,3 m2

Poptávám topenářské práce
Druh prací:
- pokládku podlahového vytápění bytu
- pro místnosti 3-8 projektu (viz.příloha) poptávám realizaci podlahového vytápění a montáž kotle (turbo-plyn) v místnosti umístěné pod místností 8
- z důvodu výšek potřebuji nízkou výšku systémové desky. Turbo-kotel pro efektní ohřev TUV! Potřebuji v každé místnosti možnost regulovat teplotu. Místnost 4 je výškově rozdílná (o 10 cm).
Plocha:
- 72,3 m2
Cena:
- do 90.000 Kč
Lokalita:
- Brno
Termín realizace:
- 03-05/2017
vytvořeno nedávno

Pavel Š., Brno-město (Jihomoravský kraj) má pro Vás zakázku na

Vyrovnání podlahy, cca 12 m2

Podlahářské práce
Popis:
- sháním vyrovnání podlahy v bytě v panelovém domě
- jednalo by se o vyrovnání původní podlahy s asfaltovou vrstvou
- vyrovnaná podlaha bude sloužit k položení laminátové plovoucí podlahy
Rozsah:
- vyrovnání cca 12 m2
- plánovaná laminátová vrstva 7 mm
- výškový rozdíl podlah 35 mm
Lokalita:
- Brno
vytvořeno nedávno

Věra V., Brno-město (Jihomoravský kraj) má pro Vás zakázku na

Opravu 2 dilatačních spár na sedmipatrovém domě

Výškové práce
Popis:
- mám zájem o firmu na opravu 2 dilatačních spár
- práce na sedmipatrovém domě
- odstranění starého materiálu a vyplnění spár vhodnou hmotou nepřitažlivou pro ptactvo
- práce je nutné zhotovit na lanech
Lokalita:
- Brno