Zakázky na "sanace základů", stránka 1

Nalezeno 72 zakázek.

Zobrazena stránka 1 z 9

Sanace základů

Sanace základů domu je třeba když zdivo vašeho domu zvlhne a začne plesnivět. Příčinou je často špatné utěsnění zdiva.

sanace základů
vytvořeno nedávno

Petra N., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Izolace základů domu, 16 x 9 x 16 x 9 m

Izolace, sanace
Popis:
- poptávám izolaci základů domu
- jedná se o postupné výkopové práce, rozbourání betonového chodníku, vykopání zeminy kolem objektu až po úroveň základů (cca 50 cm)
- očištění obnaženého obvodového zdiva v případě oprava zdiva, penetrační příp. sanační nátěr, ukotvení a svaření hydroizolačního pásu, zaizolování všech přípojek, ukotvení vrchní ochranné nopové folie, položení a vyspádování drenáže s napojením do kanalizace
- zasypání drenáže 30 cm vrstvou štěrku, separace drenáže a zásypu geotextilii, zpětný zásyp výkopu kolem objektu zeminou (výkop, izolační a sanační postřik, sviské pásy, nopová folie, zásyp
Množství/obsah/rozměr:
- 16 x 9 x 16 x 9 m
Lokalita:
- Tábor

- termín realizace: duben 2016

vytvořeno nedávno

Karel Š., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Sanaci vlhkosti ve fasádní zdi

Sanační práce
Popis:
- mám zájem o sanaci vlhkosti ve fasádní zdi směrem do dvora
- odstranění venkovních betonových ploch podél fasády (16,25 x 3,2 m) včetně 2 betonových stupňů
- obnažení fasádní zdi po úroveň základů podél dvorní fasády cca 2 m pod úroveň dvorku
- provedení drenáže podél dvorní fasády a napojení drenáže na systém kanalizace
- nopová fólie podél dvorní fasády
- po vrstvách hutněný zásyp
- osazení nové dvorní vpusti
- ocelová konstrukce venkovních schodišťových stupňů z pororoštů provedená tak, aby chodníček mohl proběhnout podél celé fasády
- okapní chodníček v provedení obrubník s oblázky délky cca 14 bm
- zámková dlažba v rozsahu 2,7 x 16,25 m
- nakonec ukončení detailu nopové fólie pod klempířskou lištu
Lokalita:
- Praha 10-Strašnice
vytvořeno nedávno

Helena J., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Sanaci - odvlhčení zdiva v suterénu

Sanaci - odvlhčení zdiva v suterénu
Popis:
- odvlhčení cca 40 m2 zdiva v suterénních prostorech v centru Prahy, jedná se zřejmě o tlakovou vodu ze základů budovy
- dále poptáváme posouzení, zda-li neproniká vlhkost - voda i z prostor podlahy sklepení
Lokalita:
- Praha - centrum
Termín:
- termín realizace - prosinec 2016

vytvořeno nedávno

Luboš L., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Sanaci zdi domu

Stavebnictví
Popis:
- sanace zdi domu
- objekt starý cca 100 let - viz příloha
Rozsah:
- odkopání zeminy kolem zdi domu
- položení nopové fólie s ukončovací lištou
- drenážní trubky
- geotextilie
- zasypání štěrkem, převoz přebytečné zeminy na zahradu cca 50 m
- délka výkopu 35 m, šířka cca 50 cm
- hloubka od cca 80 do 160 cm dle hloubky základů
- dům je v mírném svahu - hloubka výkopu 160 cm v délce cca 20 m, poté se snižuje
- místy horší přístup, nutno kopat ručně, z větší části možno minibagrem
- dodání materiálu dle dohody
- z větší části by práce probíhali na pozemku školky

Lokalita:
- Žehuň, okr. Kolín
vytvořeno nedávno

Ivana A., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Sanace nebo likvidace základů po malé chatce, 20 m2

Sanace nebo likvidace základů po malé chatce
Popis:
- v části opláštění betonových základů po malé chatce byl zjištěn azbest
- základy bychom chtěli sanovat nebo zlikvidovat (pod chatkou je betonový sklep)
Betonové základy:
- 20 m2
- opláštění cca 2 x 2 m
Lokalita:
- Horní Planá, okr. Český Krumlov

vytvořeno nedávno

Ivan T., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Generální opravu, zateplení fasád a opravu dvoru bytového domu, 375,5 m2

Stavební práce
Popis:
- mám zájem o generální opravu, zateplení fasád a opravu dvoru bytového domu
Rozsah:
- plocha zateplovaných fasád 375,5 m2
Lokalita:
- Praha 5

Doplňující informace:
- účelem navrhovaných stavebních úprav - generální oprava a zateplení fasád a oprava
- dvora bytového domu - je zlepšení technického stavu objektu a zlepšení tepelně technických
- vlastností objektu a s tím související úspora energií potřebných na provoz objektu
- v rámci akce dojde k opravě omítek a nátěru uličních fasád, zateplení vč. povrchové
- úpravy omítkou dvorních fasád, výměně klempířských prvků fasád, výměně všech vstupních
- dveří do objektu za stylové odpovídající památkové hodnotě objektu, ostatní otvorové výplně (okna) ve fasádě domu budou opraveny vč. provedení nového nátěru
- u oken v 1. NP objektu do ulice budou osazeny nové stylové mříže, v rámci sanace spodní stavby dojde
- k doplnění svislých hydroizolací obvodových stěn vně objektu a u uliční fasády i k provedení
- hydroizolačních injektáží v úrovni podlahy 1PP. Návrh komplexních sanací suterénu vč. větrání z DSP a stavebního povolení byl na základě požadavku stavebníka vypuštěn
- dále dojde ke snížení úrovně dvora a jeho přespádování na opravené dvorní vpustě napojené na kanalizaci a k výměně výstupního schodiště do dvora za kovové lépe umožňující odvodnění dvora
- v souvislosti se snížením úrovně dvora bude podezděna plotová zeď k sousedovi a tento soused bude vyzván k opravě resp. napojení na kanalizaci vlastního uličního dešťového svodu
- střecha řešeného objektu je již po rekonstrukci
- v rámci opravy chodníků po provedení hydroizolace spodní stavby bude celá povrchová vrstva chodníku provedena nově a vyspádována dle příslušných předpisů a standardů TSK od domu
- navrhovanými úpravami se nemění účel využití domu jako bytového, nemění se účel
- užívání jednotlivých prostor, nedojde k zásahům do statického řešení domu ani ke změně
- požárně bezpečnostní koncepce
- kapacity objektu se nemění
- zateplením dvorní fasády bytového domu nedochází ke zvětšení zastavěné plochy
vytvořeno nedávno

Roman P., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Rekonstrukci balkónu v panelovém bytě, 6 x 1 m

Stavebnictví
Popis:
- poptávám rekonstrukci balkónu v panelovém bytě
- sháním odbornou firmu, která se zabývá rekonstrukcemi balkónů
- jedná se o odstranění původní dlažby, renovaci podkladu a pokládku nové dlažby
- dále je nutné opravit kovové zábradlí - diagnostika stavu zábradlí, oprava kotev, případné svaření zábradlí
- konzultace k odstranění vlhkosti na balkonu, případná sanace na základě konzultace (zateplení, případný protiplísňový nátěr)
Rozměry:
- 6 x 1 m
Lokalita:
- Praha-Stodůlky
vytvořeno nedávno

Roman P., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Rekonstrukci balkónu v panelovém bytě, 6 x 1 m

Rekonstrukci balkonu
Popis:
- poptávám rekonstrukci balkónu v panelovém bytě
- sháním odbornou firmu, která se zabývá rekonstrukcemi balkónů
- jedná se o odstranění původní dlažby, renovaci podkladu a pokládku nové dlažby
- dále je nutné opravit kovové zábradlí - diagnostika stavu zábradlí, oprava kotev, případné svaření zábradlí
- konzultace k odstranění vlhkosti na balkonu, případná sanace na základě konzultace (zateplení, případný protiplísňový nátěr)
Rozměry:
- 6 x 1 m
Lokalita:
- Praha-Stodůlky