Zakázky na "protipožární nátěr", stránka 1

Nalezeno 38 zakázek.

Zobrazena stránka 1 z 5

Protipožární nátěr

Protipožární nátěr chrání zejména dřevěné a ocelové konstrukce před ohněm a sálavým teplem. Díky nátěru se sníží hořlavost materiálu, sníží se rozšiřování plamene a vznětlivost.

protipožární nátěr
vytvořeno nedávno

pí S., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Vysokotlaký nástřik dřevěných prvků, celkem 23.484 m2

Vysokotlaký nástřik dřevěných prvků
Popis:
- protipožárním nátěrem včetně provedení
Rozsah:
- 1. vrstva – protipožární nátěr typu Promadur Transparent, 420 g/m2, plocha k ošetření 11.742 m2
- 2. vrstva – krycí lak typu Promadur Transparent, 100 g/m2, plocha k ošetření 11.742 m2
- objem ošetřovaných prvků – 131,0 m3
- max. délka ošetřovaných prvků – 4,36 m
Oblast nátěru:
- vnitřní
Lokalita:
- Praha
vytvořeno nedávno

Kašubjak F., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Protipožární nátěr ocelových nosníků

Dobrý den,
jsme *společnost z Prahy.*
* *Pro novostavbu v Praze 4 poptáváme:*
* *protipožární nátěr ocelových nosníků*
* *Termín:* 1.12 -10.12. 2015
* *Specifikace:*
** 7 ks nosníků IPE 400 mm, délka 10 m
** jedná se o ocelové nosníky
Prosím o vypracování cenové nabídky a zaslání na e-mail.
Děkuji.
vytvořeno nedávno

Zdeněk T., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Vstupní protipožární dveře, 1 ks

Protipožární dveře
Popis:
- prosím o nabídku vstupních dveří do bytu
- jednoduché plné - klasika, bez falcové s viditelnými 3 panty
- protipožární
- nátěr dle vzorníku RAL
- lze s kovovou zárubní (cca 200 mm ústí , nátěr RAL) nebo bez ní
- na základě dobré spolupráce by se objednalo o více dveří i zárubní (s ohledem na budoucí rekonstrukci, jiná barva dveří i zárubní)
Rozměr:
- 900 x 2.150 mm
Lokalita:
- Praha
vytvořeno nedávno

Jan B., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Zhotovení protipožárního obkladu ocelové konstrukce, cca 40 ks sloupů

Protipožární obklad
Popis:
- poptávám zhotovení protipožárního obkladu ocelové konstrukce - sloupy
- z důvodu prošlé životnosti požárních nátěrů je nutné obnovit protipožární odolnost ocelové konstrukce
- řešení formou obkladu
Rozsah:
- cca 40 ks sloupů o průměru 400 mm a délce 3.500 mm
- vazníky o průměru 160 mm
Lokalita:
- Praha 4
Termín:
- rok 2019
Doplňující informace:
- práce jsou v kancelářích, tzn. minimální prašnost a pouze víkendy
vytvořeno nedávno

Michal T., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Rekonstrukci vestibulů v domě

Stavebnictví
Popis:
- poptáváme sanaci vestibulů v domě
Popis:
1. Bourací práce
- na zazděné stoupačce rozvodů vody a kanalizace v jižní chodbě ke garsoniérám budou demontována plechová dvířka pod stropem a u podlahy (2 ks)
- ve vestibulu u výtahu budou demontovány nefunkční zárubně směrem do severní a jižní chodby (2 ks)
- v chodbě u vstupu ke schodišti budou demontovány stávající protipožární dveře, včetně samozavírače
2. Zednické práce
- ve vestibulu u výtahu pod stropem bude vytvořen sádrokartonový kryt na rozvody silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, do kterého budou vsazena typizovaná plastová dvířka 300 x 300 mm a to u přívodu elektroinstalace
- dále nad vstupem do bytu č. 1 a č. 2 nad krabicemi rozvodu slaboproudu a u přívodu silnoproudu do jižní chodby u západní stěna, celkem 4 ks
- spára mezi panelem a sádrokartonovým krytem bude přiznána a vyplněna akrylátovým tmelem pro zabránění tvorby prasklin
- v jižní chodbě na zazděné stoupačce vody a kanalizace pro garsoniéry budou osazena plastová dvířka 300 x 300 mm u podlahy a stropu (2 ks)
- ve vestibulu u výtahu budou zapraveny panelové zdi po demontáži zárubní
- v celé chodbě budou opraveny zdi
3. Malby
- budou obnoveny stávající malby stěn a stropů, steřelé a odfuknuté malby budou odstraněny, mapy po promáčení stropů u zazděné stoupačky vody a kanalizace pro garsoniéry budou zpenetrovány
- stěny a stropy budou ošetřeny penetračním nátěrem, dále finálním nátěrem v bílé barvě
- stávající olejové nátěry a lingustra budou odstraněny opálením
- stěny ošetřeny penetračním nátěrem a opatřeny omyvatelným nátěrem a to do výše 1.200 mm a u výtahu ostění a stěny do výše cca 2.000 mm a šířky na obě strany cca 200 mm
- v barvě přizpůsobené barevnému odstínu dveří výtahové šachty dle vzorníku dodavatele
4. Nátěry
- bude provedena obnova nátěru topení, požárního rozvodu, elektro rozvodné skříně a to očistění rezu osmirkováním, stabilizování rezu, po té dvojnásobný nátěr venkovním nátěrem v barvě bílé
- bude provedena obnova nátěrů ocelové konstrukce střech vstupů a zábradlí na severní i jižní straně a to očistění rezu osmirkováním, stabilizování rezu odrezovačem
- po té dvojnásobný nátěr venkovním nátěrem v barvě stávajícího odstínu zelené
5. Dlažby
- stávající dlažby a sokly vestibulu a severní a jižní chodby budou vybourány včetně podkladního betonu
- bude obnovena podkladní samonivelační mazanina
- dále bude provedena v možných dlažba včetně soklu do výše 150 mm odstín ala mramor 300x300 mm, v barvě dle vzorníku zhotovitele
- nové podlahy budou prováděny po etapách – například jižní chodba, severní chodba, vestibul, aby byl zajištěn vstup do objektu alespoň z jedné strany
6. Truhlářské konstrukce
- do stávající zárubně vstupu na schodiště, budou po kontrole a opravě pantů osazeny nové protipožární dveře, včetně samozavírače
Lokalita:
- Praha 11


vytvořeno nedávno

Michal T., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Sanaci pěti vestibulů panelového domu

Sanační práce
Popis:
- máme zájem o sanaci pěti vestibulů panelového domu
Bourací práce:
- ve vestibulu 1. NP u výtahu bude demontován kryt rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace pod stropem
- na zazděné stoupačce rozvodů vody a kanalizace v jižní chodbě ke garsoniérám budou demontována plechová dvířka pod stropem a u podlahy (2 ks)
- ve vestibulu u výtahu budou demontovány nefunkční zárubně směrem do severní a jižní chodby (2 ks)
- v severní chodbě bude demontován plechový kryt hlavního rozvodu silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace s měřicími hodinami, jističi a ovládání schodišťového osvětlení
- v chodbě u vstupu ke schodišti budou demontovány stávající protipožární dveře, včetně samo zavírače
Zednické práce:
- ve vestibulu u výtahu pod stropem bude vytvořen sádrokartonový kryt na rozvody silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, do kterého budou vsazena typizovaná plastová dvířka 300 x 300mm a to u přívodu elektroinstalace
- dále nad vstupem do bytu č. 1 a č. 2 nad krabicemi rozvodu slaboproudu a u přívodu silnoproudu do jižní chodby u západní stěna, celkem 4 ks
- spára mezi panelem a sádrokartonovým krytem bude přiznána a vyplněna akrylátovým tmelem pro zabránění tvorby prasklin
- v jižní chodbě na zazděné stoupačce vody a kanalizace pro garsoniéry budou osazena plastová dvířka 300 x 300 mm u podlahy a stropu (2 ks)
- u hlavního rozvodu stoupaček elektroinstalace v severní chodbě bude vyzděn nový kryt z ytongu, do kterého budou osazena typizovaná dvířka se zámkem na elektrikářský klíč a to v místě ovládání schodišťového osvětlení
- dále v místě měřicích elektroměrů a v místě jističů, spára mezi panelem a vyzdívkou bude vyplněna akrylátovým tmelem pro zabránění tvorby prasklin
- ve vestibulu u výtahu budou zapraveny panelové zdi po demontáži zárubní
Malby:
- budou obnoveny stávající malby stěn a stropů, zteřelé a odfouknuté malby budou odstraněny, mapy po promáčení stropů u zazděné stoupačky vody a kanalizace pro garsoniéry budou zpenetrovány
- stěny a stropy budou ošetřeny penetračním nátěrem, dále finálním nátěrem v bílé barvě
- stávající olejové nátěry a lingustra budou odstraněny opálením, stěny ošetřeny penetračním nátěrem a opatřeny omyvatelným nátěrem a to do výše cca 1.200 mm a u výtahu ostění a stěny do výše cca 2000 mm
- a šířky na obě strany cca 200 mm v barvě přizpůsobené barevnému odstínu dveří výtahové šachty dle vzorníku dodavatele
Nátěry:
- bude provedena obnova nátěrů ocelové konstrukce střech vstupů a zábradlí na severní i jižní straně a to očistění řezu smirkováním, stabilizování řezu odrezovačem
- po té dvojnásobný nátěr venkovním nátěrem v barvě stávajícího odstínu zelené
Dlažby:
- stávající dlažby a sokly vestibulu a severní a jižní chodby budou vybourány včetně podkladního betonu
- bude obnovena podkladní samo-nivelační mazanina
- dále bude provedena litá podlahová krytina, včetně soklu do výše 150 mm, například Piedra ve skladbě ala mramor – podobné skladbě kamínků venkovního soklu fasády v barvě dle vzorníku zhotovitele
- nové podlahy budou prováděny po etapách – například jižní chodba, severní chodba, vestibul, aby byl zajištěn vstup do objektu alespoň z jedné strany
Lokalita:
- Praha 4

vytvořeno nedávno

Naďa T., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Rekonstrukci společných prostor bytového domu

Stavební činnost
Popis:
- práce spojené s vymalováním společných prostor bytového domu a další související práce
- podrobnější informace v přiložených souborech
Požadované práce:
- vymalování společných prostor
- provedení linkrusty omítkovou pastou
- vybourání stávající dlažby na podestách, úprava podkladu a položení nové dlažby
- očištění zábradlí a zárubní (u bytů) a provedení nového nátěru včetně nátěru dřevěných madel a zábradlí u schodišťových oken
- očištění zárubní ve sklepních prostorách a jejich nátěr
- výměna 4 ks dveří vč. kování ve sklepních prostorách
- demontáž poštovních schránek v přízemí domu a dodání a instalaci schránek nových hl. 10 cm velikost min. na A4 naležato
- zazdění prostupů pro rozvody vod y a topené ve sklepních prostorách (+ protipožární pěna) a opravu izolací rozvodů ÚT a TV a jejich nátěr/mimo sklepních kójí/
- výměna rohoží v přízemí domu
Lokalita:
- Praha 5
Termín:
- 3.- 4. čtvrtletí 2016
vytvořeno nedávno

Milan Š., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Protipožární nátěr střechy bytového domu, cca 330 m2

Natěračské práce
Popis:
- mám zájem o ochranný a protipožární nátěr střešní konstrukce bytového domu
- materiál dle návrhu a doporučení firmy
Plocha:
- ca 330 m2
Lokalita:
- Praha