Zakázky na "podzemní nádrž na pitnou vodu", stránka 1

Nalezeno 6 zakázek.

Podzemní nádrž na pitnou vodu

Podzemní nádrž na pitnou vodu slouží ke sběru a akumulaci vody, pro kterou je řada využití. Nádrže jsou vyráběny z jedné části polyethylenového granulátu a mohou pojmout až tisíce litrů vody.

podzemní nádrž na pitnou vodu
vytvořeno nedávno

Jiří M., Beroun (Středočeský kraj) má pro Vás zakázku na

Dodávku a montáž podzemní nádrže na pitnou vodu, 12 m3

Nádrž
Popis:
- poptávám dodávku a montáž podzemní nádrže na pitnou vodu
- bude umístěna na vlastním pozemku
- příjezd pro stavební techniku, místo na odvoz zeminy je zajištěn
- vzdálenost nádrže od rodinného domu cca 5 m
Velikost:
- 12 m3
Lokalita:
- Beroun
Termín:
- co nejdříve
vytvořeno nedávno

Ing. Lenka B., Brno-město (Jihomoravský kraj) má pro Vás zakázku na

Zhotovitele bouracích a stavebních prací

Stavební práce
Popis:
- pro realizaci projektu poptáváme zhotovitele bouracích a stavebních prací dle níže uvedené specifikace
- v případě zájmu o realizaci zašleme další potřebnou dokumentaci pro zhotovení cenové nabídky
Lokalita:
- Brno

- začátek prací červen 2018
SO 01 Stavební úpravy armaturní komory:
- stávající objekt je jednopodlažní (podzemní i nadzemní), výškově dělený ocelovými lávkami. Armaturní komora je půdorysného rozměru 24,9 x 14,9 m
- podzemní část je železobetonová a nadzemní je tvořena ocelovou rámovou halou opláštěnou keramickými panely
- stropní konstrukce je také z prefabrikovaných panelů
- zastřešení objektu je plochou střechou se zaatikovými žlaby
- v armaturní komoře se nachází i vestavba místnosti el. rozvaděčů
- bourací práce se budou týkat převážně prací související s demontáží stávající technologie (vybourání základových bloků pod technologiemi), odstranění poškozených omítek, demontáž stávajících okenních výplní atd.
- nové stavební úpravy budou zahrnovat dobetonování podlah dotčených bouráním a jejich celoplošný nátěr, doplnění omítek, malbu, dobetonování prostupů po vybourané technologii, nové výplně oken včetně bezpečnostních mříží, zateplení objektu a novou fasádní omítku, nový střešní plášť a další drobnější udržovací práce
- stávající zámečnické výrobky (lávky, schodiště, žebříky…) uvnitř objektu budou opatřeny novým nátěrem
SO 02 Stavební úpravy budovy ČS:
- stávající objekt se skládá z nižší a vyšší části
- vyšší část má půdorysné rozměry 9,83 x 28,65 m a je tvořena prefabrikovanými sloupy, průvlaky a zděnou výplní
- nižší část je zděná o rozměrech 7,2 x 30,75 m
- ČS je zastřešena plochou střechou ve dvou výškových úrovní
- vyšší část je tvořena jednou místností strojovny s konstrukcí jeřábové dráhy
- nižší část tvoří místnosti rozvodny, skladů, hygienických zařízení, trafostanice apod.
- stavební úpravy spočívají v demolici nižší části ČS, které bude kompletně zdemolována a v úpravách konstrukce vyšší části s ohledem na zamýšlený způsob využití objektu zejména pro skladové účely
- vyšší část budovy, ve které je v současné době umístěna čerpací stanice do vdj Barvičova, bude po přestavbě sloužit ke skladovým účelům
- bude opatřena zateplovacím systémem, novou fasádní omítkou a novým střešním pláštěm
- stávající výplně oken budou vybourány
- část otvorů bude nahrazena novými (menšími) výplněmi a část bude zazděna
- z důvodu vnitřní vestavby budou na fasádě vytvořeny otvory nové (okna, dveře)
- okna budou opatřena bezpečnostními mřížemi
- vnitřní dispozice objektu bude upravena dvoupodlažní zděnou vestavbou s monolitickým stropem
- v přízemí vzniknou prostory hygienického zařízení a sklady
- ve druhém nadzemním podlaží budou další dva sklady přístupné lávkou a schodištěm
- z důvodů vestavby, bude nutné stávající jeřábovou dráhu zkrátit
- uvnitř objektu budou provedeny nové omítky, keramická dlažba a nátěry podlah
- zařizovací předměty v nové vestavbě budou napojeny na stávající kanalizaci procházející podél jihozápadní zdi objektu
- potrubí bude z PVC-KG DN 160
SO 09 oplocení:
- odstranění původního oplocení z pletiva na betonových sloupcích a vstupní brány pro špatný technický stav těchto konstrukcí
- v původní trase bude provedeno nové oplocení z poplastovaného pozinkovaného pletiva na ocelových poplastovaných sloupcích
- původní brána bude nahrazena novou bránou shodných rozměrů, která bude provedena z žárově pozinkované oceli opatřená nátěrem v odstínu shodným s odstínem sloupků a pletiva (cca jedlová zeleň)
- drobné úpravy trasy budou provedeny v místě, kde stávající oplocení není vedeno v hranici pozemku
SO 12 Stavební úpravy AŠ u pravé komory:
- v rámci SO 12 jsou řešeny stavební úpravy ve stávající armaturní šachtě u pravé akumulační nádrže
- šachta se nachází v oploceném areálu v nezpevněné ploše
- objekt je železobetonový s obdélníkovým půdorysem o vnitřních rozměrech 5,7 x 2,7 m, světlé výšky 3,0 m
- přístup do šachty je přes ocelový poklop a ocelový žebřík
- stavební úpravy spočívají v demolici stropní desky a rušení stávajícího potrubí v šachtě
- bude provedena nová železobetonová deska se vstupním komínkem a stávající prostup v šachtě bude zaslepen
- do objektu budou osazeny nové zámečnické výrobky – žebřík, poklop, madla atd.
Časový postup výstavby:
- vzhledem k tomu, že se jedná o úpravy stávajících objektů a musí být zajištěna dodávka pitné vody – bude zhotovitel při výstavbě postupovat především tak, aby minimalizoval počet odstávek a dobu trvání odstávek
- rekonstrukce bude probíhat za provozu stávajících vodovodních řadů a objektů
- podrobný harmonogram výstavby a prováděcí projekt zpracuje zhotovitel
- zařízení staveniště bude zrušeno do 1 měsíce po dokončení stavby a plochy budou uvedeny do původní podoby
vytvořeno nedávno

Stepan H., Kroměříž (Zlínský kraj) má pro Vás zakázku na

Provedení sanace 50 m3 podzemní nádrže, 4,7 m x 3,5 m

Sanační práce
Popis:
- poptávám provedení sanace 50 m3 podzemní nádrže o rozměrech 4,7 m x 3,5 m (zevnitř)
- stěny jsou cca 20 cm betonové
- využití bude na pitnou vodu
- je potřeba vyměnit žebřík
- použité materiály musí být podle norem pro použití na pitnou vodu
Lokalita:
- Rajnochovice, Vičanov

vytvořeno nedávno

Radim C., Karviná (Moravskoslezský kraj) má pro Vás zakázku na

Automatické využití dešťové vody na zalévání, mytí auta, splachování

Poptávám zařízení:
Popis: automatické využití dešťové vody na zalévání, mytí auta, splachování
Specifikace:
- mám na zahradě podzemní 9.000 m3 nádrž, k ní přivedené potrubí DN 32 a elektrický kabel 3 x 1,5
- požadují plně automatické řešení čerpání dešťové vody z 9 m3 nádrže a v případě nedostatku přepnutí na pitnou vodu
Termín: dohodou
Lokalita: Havířov
Cena: nabídněte
Profil poptávajícího: soukromá osoba z okresu Karviná.
Děkuji za nabídky.
vytvořeno nedávno

Petr R., Mladá Boleslav (Středočeský kraj) má pro Vás zakázku na

Betonovou kruhovou podzemní nádrž na vodu, 3-4 m3

Nádrže
Popis:
- sháním betonovou kruhovou podzemní nádrž na vodu
- nádrž na pitnou vodu pro napájení koní
Objem:
- 3-4 m3
Lokalita:
- Mladá Boleslav
Termín:
- září 2020
vytvořeno nedávno

Štefan B., Svitavy (Pardubický kraj) má pro Vás zakázku na

Výrobu podzemní nádrže na pitnou vodu, 2.000 l, 1 ks

Jímku
Popis:
- výrobu podzemní nádrže na pitnou vodu
Objem:
- 2.000 l
Počet:
- 1 ks
Lokalita:
- Svitavsko
Termín:
- 1 pololetí 2021