Zakázky na "kanalizace", stránka 3

Nalezeno 2 654 zakázek.

Zobrazena stránka 3 z 332

Kanalizace

Kanalizace neboli stoková síť slouží k odvodu odpadních vod. Odpadní vody končívají v čistírně odpadních vod. Na výrobu trubek a rour pro odvod odpadních vod se používají různé typy materiálů, jako je kamenina, beton, litina a plast.

kanalizace
vytvořeno nedávno

Lukáš B., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Napojení kanalizační a vodovodní přípojky, cca 30 m a 7 m

Inženýrské sítě
Popis:
- napojení kanalizace z šachty kolmo na silnici
- kanalizace v komunikaci
- dále napojení vodovodní přípojky z šachty na řád
- vše na veřejné části
Rozsah:
- kanalizace cca 30 m
- hloubka v silnici 3 m
- vodovodní přípojka cca 7 m
Lokalita:
- Hájek u Uhříněvsi


vytvořeno nedávno

Petr B., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Výstavbu vodovodu a kanalizace, 12 m

Výstavbu vodovodu a kanalizace
Popis:
- jedná se o prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu včetně přípojky ke stavební parcele
Rozsah:
- délka vodovodního řádu a kanalizace je 12 m
Lokalita:
- Uhlířské Janovice
Termín:
- červen - srpen 2015
vytvořeno nedávno

Milan P., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Rekonstrukci záchodů v tělocvičně

Stavební práce
Popis:
- jedná se o kompletní rekonstrukci pánských a dámských záchodků ve sportovním zařízení
- součástí je výměna sanity, výměna odpadů a vodovodních rozvodů, nové dlažby a obklady, výměna topení, výměna zárubní a dveří
Popis práce:
- demontáž WC 4 + 2 ks + 4 ks pisoárů
- demontáž umyvadel 1 + 1 ks
- otlučení omítek a obkladů 48 + 37 m2
- vybourání dlažby 17 + 17 m2
- vybourání zárubní 5 + 3 ks
- nové omítky 48 + 37 m2
- dodávka obkladů (á cca 300 Kč/m2) 55 + 44 m2
- montáž obkladů (á cca 300 Kč/m2) 48 + 37 m2
- dodávka dlažby 22 + 22 m2
- nivelační stěrka 17 + 17 m2
- montáž dlažby 17 + 17 m2
- dodávka a montáž a nátěr zárubní 5 + 3 ks
- dodávka dveří a zámků 5 + 3 ks
- geberit dodávka, kompletace, osazení, zazdění 4 + 2 ks
- dodávka a osazení pisoárů 4 ks
- umyvadlo dodávka a montáž 1 + 1 ks
- zasekání a kompletace elektro
- malba 70 + 70 m2
- vybourání kanalizace a vody
- dodávka a montáž nové kanalizace a vodovodních rozvodů vč. zazdění
- dodávka a připojení nového tělesa topení 1 + 1 ks
- dodávka a montáž výlevky + baterie do úklidové místnosti
Velikost:
- viz příloha
Lokalita:
- Dubeč, Praha 10
Termín realizace:
- jediný termín je v období letních prázdnin, cca od 23. 6. do 3. 9. 2017
Termín pro nabídku:
- do 4. 4. 2017
vytvořeno nedávno

Milan S., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Kompletní dodávku a montáž rozvodů ZTI a ÚT

Rozvody ZTI a ÚT
Popis:
- hledáme dodavatelskou firmu nebo živnostníky na kompletní dodávku a montáž rozvodů ZTI a ÚT (vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, vnitřní plyn a ústřední topení) ve 3 RD .
Lokalita:
- město Mělník
Objem:
- novostavba 3 řadových přízemních RD s obytným podkrovím
Termín zahájení prací:
- od 21.3.2016
Termín dokončení prací:
- do 30.4.2016
Specifikace:
- projekt řeší návrh otopné soustavy v rodinných domech „A+B+C“
- otopný systém je navržen teplovodní – soustava dvoutrubková, symetrická
- zdrojem tepla bude teplovodní plynový kondenzační kotel
- teplovodní otopný systém je navržen pro provoz teplovodní soustavy s nuceným oběhem
- v objektu všech RD je uvažováno s osazením plynového kondenzacního kotle o spotrebe 0,35 – 1,50 m3h-1, s jiným spotrřebičem není uvažováno, max. hodinový odběr bude tedy 1,50 m3h-1
- součástí dokumentace jsou vnitřní rozvody, které jsou ukončeny u splaškové kanalizace
- napojením do stávající „revizní“ šachty na pozemku investora
- deštové vody budou vypouštěny volně na terén, tudíž je tato PD nereší
- vodovod reší opět vnitřní rozvody, které jsou ukončeny ve stávající vodoměrné šachtě na pozemku investora
Kritéria poptávky:
- jsou uvedeny v přiložených souborech .doc
- nabídky zasílejte emailem do 18.3.2016, 22:00 hod.
vytvořeno nedávno

Radek N., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Výstavbu silnice plus chodníky ze zámkové dlažby, kanalizace, 18 pozemků

Výstavbu silnice plus chodníky ze zámkové dlažby, kanalizace
Popis:
- pokládka zámkové dlažby v tl. 8 cm a k tomu obrubníky v š. 8 cm
- jedná se o 18 pozemků
- potřebuji vystavět silnici v délce 240 m a k tomu odbočky k jednotlivým pozemkům
- uložení kanalizace a vody
Lokalita:
- Středočeský kraj, Mukařov-Srbín
vytvořeno nedávno

Luboš B., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Zhotovení přípojky, cca 20 m

Zhotovení přípojky elektro. voda, kanalizace, plyn
Popis a rozsah:
- všechny sítě vzdáleny cca 20 m
- rovný pozemek
- ukončení na hranici pozemku v pilířích - elektro a plyn
- voda a kanalizace na hranici budoucí stavby
Lokalita:
- Jenštejn - Praha - východ
Termín:
- 6 - 9 /2015
Doplňující informace:
vytvořeno nedávno

Luboš B., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Zhotovení přípojek, cca 20 m

Inženýrské sítě
Popis a rozsah:
- připojení všech inženýrských sítí
- elektro, voda, kanalizace, plyn
- rovný pozemek
- ukončení na hranici pozemku v pilířích - elektro a plyn
- voda a kanalizace na hranici budoucí stavby
Vzdálenost:
- všechny sítě vzdáleny cca 20 m
Lokalita:
- Jenštejn, Praha - východ
Termín:
- červen - září 2015
vytvořeno nedávno

Karel B., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Výkop a položení kanalizace, cca 1.000 m

Výkopové práce
Popis:
- jedná se o výkop a položení kanalizace
- průměrná hloubka potrubí je 2,2 m
- třída těžitelnosti do 4
- celkem 1.000 m
- potrubí PP DN 250
- jedná se pouze o práci, kdy veškerý materiál bude dodán
Lokalita:
- Domažlice a blízké okolí